0001

บัณฑิตรวมใจฯ ปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ให้การต้อนรับ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมหน่วยงานและขอบคุณบุคลากร เนื่องในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560
และร่วมกิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วบัณฑิตวิทยาลัย”
รวมทั้งการบำรุงรักษาต้นไม้ พื้นที่สนาม และกิจกรรม 7ส.
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย