โครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2561 Download
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560 Download
ตารางการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
รายการเตรียมความพร้อมก่อนอบรมระบบ iThesis Download
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis Click
ระบบจองคิวเข้ารับบริการแก้ปัญหาการใช้งานระบบ iThesis Click
หน่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระบบ iThesis Click
โปรแกรมสำหรับใช้งานระบบ iThesis Click