007

สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี” ประจำปี 2561
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 40 รูป
การประกวดขบวนรถบุปผชาติ และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรบูรพาจารย์อาวุโส
เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ