001

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมชมและให้กำลังใจทีมฟุตบอลบัณฑิตวิทยาลัย
ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประจำปี 2561 ซึ่งทำการแข่งขันใน
ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์