IMG_1066

พิธีขอขมาลาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมพิธีขอขมาลาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ร่วมเป็นตัวแทนผู้บริหารในพิธีขอขมาลาอุปสมบท
โดยมีนายรัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมอุปสมบท
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก