002

โครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม ของบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน” และ “วันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตร กำแพงแสน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
ร่วมโครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม ของบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน”
โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป
และ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตร กำแพงแสน”
เมื่อวันจันทร์ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน