รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น รอบสอง ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)

รายละเอียด เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สาขาที่เปิดรับ และวัน เวลา สถานที่สอบ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 10 มิถุนายน 2559 ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น. The […]

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ (รอบแรก)

รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ (รอบแรก) ตรวจสอบรายชื่อ รออัพเดต กำหนดการและขั้นตอน กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ Link ขอ Account Nontri Link ลงทะเบียนบัญชี Google for Education (email @ku.th) Link แบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆ – คำร้องขอหนังสือแจ้งผลรับเข้าศึ […]

Read more

การกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านทาง Internet

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัติ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกประวัตินิสิต คือ เลขบัตรประชาชนและรหัสประจำตัวนิสิต กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน-ถูกต้อง และสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะวันที่กำหนด หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลให้ครบห […]

Read more

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ)

รายละเอียด สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ เอกสาร รายละเอียด ขั้นตอนการเข้าใช้งานและการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก วิ […]

Read more

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ)

รายละเอียด สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ เอกสาร รายละเอียด ขั้นตอนการเข้าใช้งานและการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก วิ […]

Read more

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)

ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission For Thai Applicants For International Applicants   วิธีแก้ปัญหากรณีกดเข้ากรอกประวัติแล้วขึ้น There is a problem with this website’s security certificate   รายละเอียด เอกสารการสมัครอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สาขาที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้สมัค […]

Read more

แบบฟอร์มสำหรับภาควิชา

การขอเปิดรับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เอกสารการขอเปิดรับสมัคร รายละเอียด แบบฟอร์มการขอเปิดรับสมัคร ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาเอก ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาเอก (ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาโท ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาโท ( […]

Read more

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

เอกสาร รายละเอียด กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ สรุปค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาเอก สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการภาคพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

Read more

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)

ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission For Thai Applicants For International Applicants   วิธีแก้ปัญหากรณีกดเข้ากรอกประวัติแล้วขึ้น There is a problem with this website’s security certificate   รายละเอียด เอกสารการสมัครอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สาขาที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้สมัค […]

Read more
1 2 3