1

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุ […]

Read more
1

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
2_resize

วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 81

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิ […]

Read more
19

โครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสำหรับนิสิตต่างชาติ ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สำหรับนิสิตต่างชาติ ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากร และให้คำแนะนำแก่นิสิตต่างชาต […]

Read more
27

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ดร.จงรัก วัชริ […]

Read more
5

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสําหรับนิสิตและอาจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 ณ คณะวิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และสำนักหอสมุด ร […]

Read more

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รหัสสาขาวิชา XA รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XB รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XC รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XD รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XE รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XF รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XG รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XH รายชื่อผู้ท […]

Read more
1 2 3 38