DSC_0343

บัณฑิตรักษ์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย คล้องพวงมาลัยบูชาแผ่นป้ายแสดงถึงวันมงคลฤกษ์ในวาระการเปิดอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และไหว้ศาลเจ้าที่ เวลา 09.09 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงานและบุคลากร และ ได้ร่วมงาน “บัณฑิตรักษ์ วันสงกราน […]

Read more
007

สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี” ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 40 รูป การประกวดขบวนรถบุปผชาติ และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรบูรพาจารย์อาวุโส เมื […]

Read more
DSC01365

มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิท […]

Read more
DSC00985

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองค […]

Read more
DSC_0270

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more
DSC00940

ร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย […]

Read more
IMG_4828

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้งหลักสูตรร่วมปริญญา ข้ามสถาบัน Joint Degree Program in Agricultural Sciences

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย คณะผู้บร […]

Read more
DSC00926

โครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) สำหรับนิสิตต่างชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) สำหรับนิสิตต่างชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพฤ […]

Read more
DSC00640

“99 ป ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมมอบของที่ระลึกและรดน้ำขอพรเพื่อแสดงกตเวทิตาจิต ในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 99 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

Read more
DSC_0133

คณะผู้บริหารจาก Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่บัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประ […]

Read more
1 2 3 21