Cover-IMG_1994

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับพรปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรบั […]

Read more
DSC_0005

งานวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบ 25 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบมอบเงินทุนสนับสนุน ในโอกาสงานวันสถาปนาคณะเทคนิคกา […]

Read more
DSC_0008

วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจครบรอบ 26 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี คณะบริหารธุรกิจ เมื […]

Read more
IMG_1194

อบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 12

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตรหัส 60 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร และบ […]

Read more
IMG_0866

บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Graduate School of Environmental Studies มหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Graduate School of Environmental Studies มหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย Professor Dr. Noriyoshi TSUCHIYA คณบดี […]

Read more
IMG_0739

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
IMG_0717

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more
005

งาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
IMG_0182

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และ บุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง […]

Read more
IMG_0144

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 49

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรบัณฑิตวิทยา […]

Read more
1 2 3 4 28