001

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และ บุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ของบัณฑิตวิทยาลั […]

Read more
IMG_9693

อบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 11

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตรหัส 60 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร และบ […]

Read more
IMG_9337

ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคตที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
IMG_9581

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก The College of Life Sciences มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล ที่ปรึกษาคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก The College of Life Scienc […]

Read more
IMG_9156

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
IMG_8881

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 21 -25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
IMG_8500

การฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ ประจำปี พ.ศ. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง […]

Read more
IMG_8037

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ ประจำปี พ.ศ. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนฯ ร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 […]

Read more
IMG_8385

อบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 10

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตรหัส 60 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุ […]

Read more
IMG_7762

ประชุมชี้แจงสัญญาการรับทุน วช. ปี 2562

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงสัญญาการรับทุน วช. ปี 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตผู้รับทุน ยืนตรงแสดงความเคารพ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ก่อนทำการชี้แจงสัญญารับทุนและตอบข้อซักถาม เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมยง […]

Read more
1 2 3 4 5 28