ข่าวประกาศของ บว. เฉพาะกิจ หรือ เป็นข่าวที่ไม่เข้ากับหมวดหมู่อื่นๆ

New-Grad-Annouce

รับสมัครเป็นกรรมการในโครงการ “รางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที” ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสาร รายละเอียด ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเป็นกรรมการในโครงการ “รางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที”ประจำปีการศึกษา 2559 Download สมัครเป็นกรรมการในโครงการ “รางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที”ประจำปีการศึกษา Download

Read more
Akarawisut

การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม

การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม เอกสาร รายละเอียด ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฯ เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม Download คู่มือการใช้งาน อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ Download

Read more