โครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2562

 

รายละเอียด
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป Download
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2561 Download
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560 Download
รายละเอียด
รายการเตรียมความพร้อมก่อนอบรมระบบ iThesis Download
ตารางการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
หน่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระบบ iThesis Click
โปรแกรมสำหรับใช้งานระบบ iThesis Click
บริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบไอทีสีส (iThesis) Click

รายละเอียด
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis Click