001

งานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พันตำรวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
นายไกรศรี สว่างศรี ผู้อำนวยการส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พร้อมด้วย บุคลากรงานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
เข้าศึกษาดูงานด้านสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม
โดยมี พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ