ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง) ภาคปกติ


รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง) ภาคปกติ Download
ตรวจสอบรายชื่อ Link
ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบ Link
สาขาวิชาที่แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ (รอบสอง) เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Link