ข่าวจากหน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานภายนอกฝากประกาศ

S__7241982

KU พร้อมแล้ว !!! ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ทุกระดับ ทุกชั้นปี ลงทะเบียนรับสิทธิ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน App Nisit KU ที่ เมนู Vote ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

Read more