กำหนดการสอบ

การแจ้งกำหนดการและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Read more
HR_List_Carreer

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน
ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Read more