บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการนิสิต

 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการนิสิต
วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 16.30 น.
วันเสาร์ ช่วงเช้า 08.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 15.00 น.
ช่วง 12.00 – 13.00 น. ปิดทำความสะอาดบริเวณโถงบริการ
สำหรับการยื่นคำร้องประเภทอื่น ๆ สามารถยื่นผ่าน Online Service ได้ตามปกติ

 

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ทำงานตามปกติตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) ฉบับที่ 17 Link
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 16 Link
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 ฉบับที่ 14 Link
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปิดทำการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 ฉบับที่ 12 Link
สายตรงคณบดี
The Dean’s Hotline
Link
บริการถาม-ตอบปัญหา
Question and Answer Service
Link
ระบบยื่นเอกสารคำร้องระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ Link