บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ เฉพาะผู้ที่รับบริการเพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา

 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ ทุกวันทำการ
ช่วงเช้า 08.30 – 11.30 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.
(เวลา 11.30 – 13.00 น. ปิดให้บริการ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการ)
สำหรับการยื่นคำร้องประเภทอื่น ๆ สามารถยื่นผ่าน Online Service ได้ตามปกติ

 

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ทำงานตามปกติตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) ฉบับที่ 17 Link
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 16 Link
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 ฉบับที่ 14 Link
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปิดทำการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 ฉบับที่ 12 Link
สายตรงคณบดี
The Dean’s Hotline
Link
บริการถาม-ตอบปัญหา
Question and Answer Service
Link
ระบบยื่นเอกสารคำร้องระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ Link