งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

เอกสาร รายละเอียด
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 Download
ลงทะเบียนปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 Link
แผนที่และการเดินทาง ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ Link