รายงานตัวนิสิตใหม่


ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม่และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคปกติ Link
ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม่และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคพิเศษ Link
ขอ Account Nontri Link
ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) Link
ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) วิทยาเขตศรีราชา Link
ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
Link