เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัคร

รายละเอียด เอกสาร
เกณฑ์ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก Download
เกณฑ์การเทียบผลภาษาอังกฤษ เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ตารางสอบ KU-EPT และ KU-TOEFL-ITP Link
English Preparation for Graduate Studies. Link