Print

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เอกสาร รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 Download กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าร […]

Read more
ทรงพล_resize

เนื่องจากมีการปิดการจราจรบริเวณถนนชูชาติกำภู ตั้งแต่แยกถนนวิโรจ อิ่มพิทักษ์ ถึงทางแยกศูนย์เรียนรวม 1 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งผู้มาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย​ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว​ และสามารถศึกษาเส้นทางได้จากแผนการจัดการจราจรนี้

Read more