8_8052-820x410

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 40 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 40 ปี