ประกาศการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล และ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลเครือข่ายนนทรี ลงนามในเอกสารคำร้อง

เอกสาร รายละเอียด
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การใช้ลายมือชื่อดิจิทัล และ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลเครือข่ายนนทรีลงนามในเอกสารคำร้อง Download
อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสมัครใช้งาน KU DID ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Link