หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงิน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2020 University Recommended Monbukagakusho (MEXT) Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students (September 2020 Enrollment) ณ The Graduate School of Information Science and Engineering มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย The Graduate School of Information Science and Engineering มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2020 University Recommended MEXT Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students (September 2020 Enrollment) ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนการศึกษา คะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR Conversion Chart) คุณสมบัติของผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร และคำถามที่พบบ่อย (FAQs) จากเว็บไซต์ MEXT Scholarship: University Recommendation มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ที่ http://en.ritsumei.ac.jp/admissions/monbukagakusho-university-recommendation/พร้อมสืบค้นรายละเอียดของคณาจารย์และสาขาที่เชี่ยวชาญได้ที่ http://en.ritsumei.ac.jp/gsise/

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563