4

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์