001

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 20 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 20 ปี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโถง คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน