001

โครงการคณะประมงพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

คุณกนกกร จีรวรางกูร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคุณนิธิมา นรศาสตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคณะประมงพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566
และออกบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3
อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์