001

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 21 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 21 ปี
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องโถง คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน