รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ)

รายละเอียด เอกสารการสมัครอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สาขาที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร และวัน เวลา สถานที่สอบ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 17 ก […]

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ

รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ Download ตรวจสอบรายชื่อ Link ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบ Download

Read more

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ)

รายละเอียด สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ เอกสาร รายละเอียด ขั้นตอนการเข้าใช้งานและการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก วิ […]

Read more

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)

ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission For Thai Applicants For International Applicants   วิธีแก้ปัญหากรณีกดเข้ากรอกประวัติแล้วขึ้น There is a problem with this website’s security certificate   รายละเอียด เอกสารการสมัครอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สาขาที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้สมัค […]

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ (รอบแรก+รอบสอง)

รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ (รอบแรก+รอบสอง) ตรวจสอบรายชื่อ Link กำหนดการและขั้นตอน กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ Link ขอ Account Nontri Link แบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆ – คำร้องขอหนังสือแจ้งผลรับเข้าศึกษา – การขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศ […]

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ (รอบสอง)

รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ (รอบสอง) Download ตรวจสอบรายชื่อ Link ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบ Download

Read more

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น รอบสอง ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ)

รายละเอียด สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ เอกสาร รายละเอียด ขั้นตอนการเข้าใช้งานและการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก วิ […]

Read more

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น รอบสอง ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)

รายละเอียด เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สาขาที่เปิดรับ และวัน เวลา สถานที่สอบ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 10 มิถุนายน 2559 ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น. The […]

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ (รอบแรก)

รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ (รอบแรก) ตรวจสอบรายชื่อ รออัพเดต กำหนดการและขั้นตอน กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ Link ขอ Account Nontri Link ลงทะเบียนบัญชี Google for Education (email @ku.th) Link แบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆ – คำร้องขอหนังสือแจ้งผลรับเข้าศึ […]

Read more

รายงานตัวนิสิตใหม่

ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม่และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคปกติ Link ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม่และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคพิเศษ Link ขอ Account Nontri Link ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) Link ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) วิทยาเขตศรีราชา Link ระบบการลงท […]

Read more
1 3 4 5 6