ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ (รอบแรก)

รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ (รอบแรก) ตรวจสอบรายชื่อ รออัพเดต กำหนดการและขั้นตอน กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ Link ขอ Account Nontri Link ลงทะเบียนบัญชี Google for Education (email @ku.th) Link แบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆ – คำร้องขอหนังสือแจ้งผลรับเข้าศึ […]

Read more

รายงานตัวนิสิตใหม่

ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม่และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคปกติ Link ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม่และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคพิเศษ Link ขอ Account Nontri Link ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) Link ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) วิทยาเขตศรีราชา Link ระบบการลงท […]

Read more

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ)

รายละเอียด สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ เอกสาร รายละเอียด ขั้นตอนการเข้าใช้งานและการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก วิ […]

Read more

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ)

รายละเอียด สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ เอกสาร รายละเอียด ขั้นตอนการเข้าใช้งานและการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก วิ […]

Read more

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)

ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission For Thai Applicants For International Applicants   วิธีแก้ปัญหากรณีกดเข้ากรอกประวัติแล้วขึ้น There is a problem with this website’s security certificate   รายละเอียด เอกสารการสมัครอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สาขาที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้สมัค […]

Read more

แบบฟอร์มสำหรับภาควิชา

การขอเปิดรับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เอกสารการขอเปิดรับสมัคร รายละเอียด แบบฟอร์มการขอเปิดรับสมัคร ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาเอก ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาเอก (ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาโท ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาโท ( […]

Read more

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

เอกสาร รายละเอียด กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ สรุปค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาเอก สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการภาคพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

Read more

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)

ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission For Thai Applicants For International Applicants   วิธีแก้ปัญหากรณีกดเข้ากรอกประวัติแล้วขึ้น There is a problem with this website’s security certificate   รายละเอียด เอกสารการสมัครอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สาขาที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้สมัค […]

Read more
1 4 5 6