001

โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครราชสีมา

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

1) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สักการะหลวงพ่อพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุข
วัดสมานรัตนาราม รูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบุไผ่ และพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน วัดมกุฏคีรีวัน

2) กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ การปลูกป่าโดยวิธีการยิงหนังสติ๊กด้วยกระสุนเมล็ดพันธุ์พืช
การบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนภารกิจการลาดตระเวนพื้นที่ป่าของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
ณ ผาเก็บตะวัน และการจัดการสัตว์ป่าของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

3) กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์