กำหนดการสอบ

การแจ้งกำหนดการและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Read more
IMG_2420

รับฟังการให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1

รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ. ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผศ. ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผศ. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ รองคณบดีวิทยาเขตศรีราชา และ ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมรับฟังและแลกเ […]

Read more
1

การเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 3 […]

Read more
1 2 3 20