2

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิจกรรม อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more
หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงิน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2020 University Recommended Monbukagakusho (MEXT) Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students (September 2020 Enrollment) ณ The Graduate School of Information Science and Engineering มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย The Graduate School of Information Science and Engineering มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2020 University Recommended MEXT Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students (September 2020 Enrollment) ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งได้รับกา […]

Read more
5

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งานระบบไอทีสิส โดยเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยและมีการแนะนำบริการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตบัณฑิตศึกษาจ […]

Read more
Print

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เอกสาร รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 Download กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าร […]

Read more
2

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Graduate School of Life Sciences มหาวิทยาลัย Ritsumeikan

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร นางโสภา อินทรุณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ SAKURA Exchang […]

Read more
8_8052-820x410

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 40 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 40 ปี

Read more
1

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
IMG_7272

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ วัดหนองหอยพระอารามหลวง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Read more

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รหัสสาขาวิชา XA รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XB รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XC รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XD รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XE รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XF รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XG รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download XH รายชื่อผู้ท […]

Read more
1 2 3 14