2

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิจกรรม อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more
5

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งานระบบไอทีสิส โดยเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยและมีการแนะนำบริการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตบัณฑิตศึกษาจ […]

Read more
2

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Graduate School of Life Sciences มหาวิทยาลัย Ritsumeikan

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร นางโสภา อินทรุณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ SAKURA Exchang […]

Read more
8_8052-820x410

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 40 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 40 ปี

Read more
1

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
IMG_7272

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ วัดหนองหอยพระอารามหลวง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Read more
8

รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การ […]

Read more
21-10-62 iThesis สถาปัต2

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งานระบบไอทีสิส โดยเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยและมีการแนะนำบริการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตบัณฑิตศึกษาจ […]

Read more
17-10-62 พิธมอบทุนฯ

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 53

บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น, รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ, รางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2561 และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในงานวันคล […]

Read more
17-10-62 สถาปนา บว. ปี 62

งานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 53

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 53 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธเจียมไชยศรี รองศาสตราจารย์ วินัย อาจคงหาญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และอดีตบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เวลา 07.1 […]

Read more
1 2 3 10